Solusi Terbaik untuk SME di Malaysia

Kebiasaannya, majikan mendapatkan pekerja mereka melalui iklan surat khabar. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kaedah ini membuatkan proses ini kurang berkesan jika mahu dibandingkan dengan proses yang dilakukan secara atas talian. Calon juga lebih mesra dengan kaedah ini kerana mudah dan boleh diakses hanya dari rumah sahaja.

KELEBIHAN KAMI

Kami fokus kepada semua jenis pekerjaan

Jobee bukan sahaja fokus kepada kerjaya berjawatan tinggi, kami bersifat berseluruh. Misi utama kami adalah untuk mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat. Kami menyediakan beberapa langkah yang berkesan bagi proses pencarian kerja.